Sajtófigyelő
·Cikkek listája
Hírek
·1956 előtt tisztelgett Bush
·V. Putyin orosz elnök Budapesten Megkoszorúzta az 56-os emlékművet
·Emlékbizottság elnökének interjúja
·Az USA Képviselőháza határozatot fogadott el az 1956-os forradalom elismeréseként
·Az államfőnél járt Gyurcsány Ferenc
·Emlékbizottság elnökének közleménye
·Emlékbizottság titkárának interjúja
·Emlékbizottság és az MTI együttműködési megállapodása
Pályázatok
·Pályázati kiírások
·Emlékévre tervezett pályázatok
·Elnyert pályázatok
·A forradalom formája
Az i-ypszilon alkotócsoport által tervezett 1956-os Emlékmű
Ajánló
·CompLex Jogtár
·1956-os könyvespolc
·Lipták Béla: 35 NAP
·Lossonczy Tamás: 1956
·Diáknapló 1956-ból
·Csics Gyula: Magyar Forradalom 1956
·Bob Dent: Budapest 1956. A dráma szinterei
·Sorsod művészete Gérecz Attila versei és utóélete
·Ötvenhatos regény
·Bang Jensen könyvrecenzió
Tudomány
·A vidék forradalma, 1956 II. kötet
Szerkesztő: Szakolczai Attila
·Standeisky Éva: Gúzsba Kötve
·A Demokrácia Reménye Magyarország 1945


Pályázati felhívás


az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezendő közművelődési rendezvényeinek támogatására


A Miniszterelnöki Hivatal és az 1956-os emlékévet előkészítő Emlékbizottság megbízásából, az 1103/2005. (X. 27.) Korm. határozat alapján, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett közművelődési programok támogatására.


A pályázat célja olyan kulturális, közművelődési rendezvények, kiállítások támogatása, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozására, valamint azok helytörténeti összefüggéseinek bemutatására irányulnak. A pályázat célja továbbá olyan helyi lapok, kiadványok megjelenésének támogatása, amelyek elősegítik, hogy a helyi közösség, különösen a fiatalabb nemzedék minél több információt, benyomást szerezzen 1956 szellemiségéről.


Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályaművek, amelyek túlmutatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc hagyományos ünneplésén, valamint több szervezet, intézmény együttműködése eredményeképpen jöttek létre.


Pályázati kategóriák:


 1. Az 1956-os forradalommal, történelmi előzményeivel és hatásaival foglalkozó, települési szintű vetélkedők, versenyek rendezése.

Támogatás 100.000 Ft és 300.000 Ft között adható.


 1. 1956-os helytörténeti témát feldolgozó, települési szintű kiállítások rendezése.

Támogatás 100.000 Ft és 300.000 Ft között adható.


 1. Amatőr művészeti csoportok (színjátszó egyesületek, énekkarok, tánckarok) 1956-tal foglalkozó alkotásainak bemutatása.

Támogatás 200.000 Ft és 500.000 Ft között adható.


 1. Középiskolai tanulók 1956-os helyi történésekkel foglalkozó írásaiból összeállított kötetek megjelentetése.

Támogatás 200.000 Ft és 500.000 Ft között adható.


 1. Helyi lapok (városi, illetve kistérségi szint) ünnepi 1956-os emlékszámainak megjelentetése.

Támogatás 200.000 Ft és 500.000 Ft között adható.


Pályázni kizárólag a fenti kategóriáknak megfelelő pályaművekkel lehet.


Pályázati támogatás mértéke:

Támogatás az összköltség legfeljebb 50 %-áig adható.


A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 50%-át biztosító önrésszel. Az önrész a pályázó által a pályázati célra biztosított saját forrás, amelybe beleszámít a más szervezet, magánszemély által nyújtott igazolt anyagi hozzájárulás is. Az önrész meglétét a pályázónak hitelt érdemlően kell bizonyítania. Támogatás csak kizárólag a pályázati cél közvetlen megvalósulását szolgáló költségekre nyújtható.


A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik.


Pályázók köre:

 • önkormányzatok, és önkormányzati fenntartású oktatási és kulturális intézmények

 • egyesületek

 • alapítványok

 • közhasznú társaságok

 • egyházak, illetve az általuk fenntartott szervezetek


A pályaművek benyújtásának határideje: 2006. január 31.


Pályázatkezelő: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Nemzeti Évfordulók Titkársága

1519 Budapest, Pf.: 385.

Egy szervezet egy kategóriában csak egy pályaművet nyújthat be. A pályázaton csak olyan pályaművek vehetnek részt, amelyek programjai 2006-ban valósulnak meg.

A pályázati űrlap letölthető a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapjáról (www.emlekev.hu), illetve postai úton is igényelhető – felbélyegzett A/4-es válaszboríték mellékelésével – a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága címéről (1519, Budapest, Pf.: 385.). A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.


A borítékra kérjük, írják rá: „1956-os közművelődési pályázat”.


A pályázatnak 6 példányban tartalmaznia kell:

 • kitöltött pályázati űrlapot

 • a programleírást/szinopszist (1–3 oldal)

 • tételes költségvetést


Az egyéb mellékleteket a pályázati űrlap útmutatása alapján, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.


A pályaműveket a pályázati bizottság a beadási határidőtől számított 45 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora további 15 napon belül megjelenik a MEH, az NKÖM és a Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapján. A NÉT minden pályázót írásban értesít.


A pályázati döntés felülbírálatát kérni nem lehet.


A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a MeH és a NKÖM nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Nemzeti Évfordulók Titkárságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a BBMKI Nemzeti Évfordulók Titkársága (+36) 1 381-5188 telefonszámán hétfőtől-péntekig 10-14 óráig. E-mail: kovacs.norbert@bbi.hu


Az 1956-os Emlékév programjairól a www.19562006.hu honlap nyújt tájékoztatást.


Budapest, 2005. december 2.


Emlékbizottság
·Emlékbizottság
·Társadalmi Bizottság
·Együttműködő szervezetek
·Külügyi albizottság
·Életrajzok
Sajtó / Press
·Fotogaléria - Photogallery
·Programok - Programs
·Sajtóanyagok / Pressmaterial
Programajánló
·Külföldi programok
·Hazai programok
·Nemzetközi együttműködés
Kapcsolatok
·Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
·Magyar-Lengyel Szolidaritás
·1956 -os Intézet
·Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Program
·Nemzeti Évfordulók Titkársága
·Magyar Történelmi Film Közalapítvány
·Kanadai Nagykövetség
·Historic front pages, newspapers Hungary 1956
·Hungary 1956
Group Photo Pool
Játékfilmprogram
·Filmajánló
·Emlékév játékfilmprogramja
·Élményút kalauz
·Az Emlékév játékfilmprogramja az MTV1 és a Duna Televízió műsorában
·Rendezői portrék
Kultúra
·Film
·Kiállítások
·Irodalom
Agora
·Vélemények

Utolsó módosítás dátuma: 2006-12-07
Copyright © Puskás Tivadar Közalapítvány.