Sajtófigyelő
·Cikkek listája
Hírek
·1956 előtt tisztelgett Bush
·V. Putyin orosz elnök Budapesten Megkoszorúzta az 56-os emlékművet
·Emlékbizottság elnökének interjúja
·Az USA Képviselőháza határozatot fogadott el az 1956-os forradalom elismeréseként
·Az államfőnél járt Gyurcsány Ferenc
·Emlékbizottság elnökének közleménye
·Emlékbizottság titkárának interjúja
·Emlékbizottság és az MTI együttműködési megállapodása
Pályázatok
·Pályázati kiírások
·Emlékévre tervezett pályázatok
·Elnyert pályázatok
·A forradalom formája
Az i-ypszilon alkotócsoport által tervezett 1956-os Emlékmű
Ajánló
·CompLex Jogtár
·1956-os könyvespolc
·Lipták Béla: 35 NAP
·Lossonczy Tamás: 1956
·Diáknapló 1956-ból
·Csics Gyula: Magyar Forradalom 1956
·Bob Dent: Budapest 1956. A dráma szinterei
·Sorsod művészete Gérecz Attila versei és utóélete
·Ötvenhatos regény
·Bang Jensen könyvrecenzió
Tudomány
·A vidék forradalma, 1956 II. kötet
Szerkesztő: Szakolczai Attila
·Standeisky Éva: Gúzsba Kötve
·A Demokrácia Reménye Magyarország 1945


Pályázati felhívás

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából tartandó tudományos konferenciák és megjelenő történettudományi munkák támogatására.

Az 1956-os emlékévet előkészítő Emlékbizottság megbízásából a 1103/2005 (X.27.) Kormányhatározat alapján a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága pályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő történettudományi konferenciák és megjelenő történettudományi munkák támogatására. A pályázati támogatás a forradalom és a szabadságharc történetét, annak nemzetközi hatását és utóéletét vizsgáló országos, valamint regionális konferenciák megrendezésének, továbbá forráskiadványok, monográfiák, tanulmánykötetek és tematikus folyóiratszámok magyar, illetve idegen nyelven történő megjelentetésének támogatására szolgál. A pályázati támogatás célja, hogy a magas színvonalú rendezvényeken és kiadványokon keresztül még teljesebbé váljék az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetének bemutatása és nemzetközi megítélése.
Pályázni jogosult minden hazai hivatalosan bejegyzett tudományos és felsőoktatási intézmény.
A pályázat keretében a rendezvény dologi költségeire, utazási költségekre, terembérletre illetve tolmácsolási költségekre, kiadványok esetében szerzői és szerkesztői honoráriumra, adatrögzítésre, fordítási költségekre és nyomdaköltségre biztosítunk támogatást.

A pályázathoz csatolni kell:

    1.A kiadásra kerülő munka kéziratát és max. 1 oldalas szinopszisát.
    2. A konferencia részletes tematikáját, az előadók névsorát (megjelölve tudományos fokozatukat), az időpont és a helyszín megjelölését,
    3. A rendezvény illetve a kiadvány részletes költségvetését.
A konferenciát legkésőbb 2006. november 30-ig meg kell rendezni, illetve a kiadványnak ugyanezen időpontig meg kell jelennie.

A konferencia-pályázatok beérkezésének határideje 2006. február 28.
A kiadvány pályázatok beérkezésének határideje folyamatos, a záróidőpont 2006. augusztus 15.
A pályázatokat elektronikusan a ttb@tti.hu címre valamint párhuzamosan egy példányban kinyomtatva az MTA Történettudományi Bizottsága, 1014 Budapest, Úri u. 53. címre kell beküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "1956 pályázat".

A pályázatok elbírálásáról a 1103/2005 (X.27.) Kormányhatározatban megjelölt elvek alapján Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága által felkért szakmai bizottság dönt.

A bizottság 2006. március 15-ig bírálja el a konferencia-pályázatokat, folyamatosan illetve legkésőbb 2006. augusztus 30.-ig a kiadvány-pályázatokat. A nyertesek névsorát az 1956-os Emlékév Honlapján (www.19562006.hu), továbbá a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Történettudományi Intézete honlapján teszi közzé.
A nyertes pályázók írásbeli értesítést kapnak.
További információk a ttb@tti.hu címen kérhetők.
A támogatások forrásául szolgáló pénzügyi keret terhére a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága a támogatott pályázókkal szerződést köt és a Magyar Államkincstáron keresztül történő kifizetésre kötelezettséget vállal.
A támogatás felhasználásáról a szerződésben megadott határidőig tételes elszámolást kell benyújtani.

Budapest, 2006. január 19.


Emlékbizottság
·Emlékbizottság
·Társadalmi Bizottság
·Együttműködő szervezetek
·Külügyi albizottság
·Életrajzok
Sajtó / Press
·Fotogaléria - Photogallery
·Programok - Programs
·Sajtóanyagok / Pressmaterial
Programajánló
·Külföldi programok
·Hazai programok
·Nemzetközi együttműködés
Kapcsolatok
·Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
·Magyar-Lengyel Szolidaritás
·1956 -os Intézet
·Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Program
·Nemzeti Évfordulók Titkársága
·Magyar Történelmi Film Közalapítvány
·Kanadai Nagykövetség
·Historic front pages, newspapers Hungary 1956
·Hungary 1956
Group Photo Pool
Játékfilmprogram
·Filmajánló
·Emlékév játékfilmprogramja
·Élményút kalauz
·Az Emlékév játékfilmprogramja az MTV1 és a Duna Televízió műsorában
·Rendezői portrék
Kultúra
·Film
·Kiállítások
·Irodalom
Agora
·Vélemények

Utolsó módosítás dátuma: 2006-12-07
Copyright © Puskás Tivadar Közalapítvány.